1aret

1. året

Samtlige linjer/programområder har tysk, fransk eller spansk som obligatorisk andre fremmedspråk (fellesfag). Dette språket bygger på det språket eleven har hatt på ungdomsskolen.

OPG garanterer at du har plass i tre år på den linjen du velger. Alle linjene har lik fagkrets, bortsett fra at IK-linjen har P-matte. Det er mulig å søke om å bytte linje etter første skoleår. Hvis det er plass ledig på den ønskede linjen, er dette problemfritt. Elever som ved linjebytte får annen matematikk, må imidlertid selv ta ansvar for å «lese seg opp» i faget.

Du kan velge mellom følgende 3 studiespesialiserende linjer:

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.