Strålende skidag på OPG

168-a3f72626a80efa39b54dd8cb1a7711ff

Tradisjonen tro satser vi på full jubel og stor glede når OPG arrangerer sin årlige skidag.

Skidag er kanskje overdrevet fordi vi lager alternativ til ski for dem som ikke er født med disse på beina og foretrekker andre uteaktiviteter i hvitt snølandskap. I år var det valg mellom slalom, langrenn, tur på beina eller forskjellige aktiviteter der man fikk lage snømann, snøhuler og så videre. Dette var en perfekt dag for en sunn og god utedag. Strålende sol og flott føre.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.