Stor suksess med Abelkonkurransen på OPG

abel

Abelkonkurransen arrangeres årlig, og alle videregående skoler i Norge har tilbud om å delta. Mange elever gjør en god innsats – og i år var det intet mindre enn 3500 deltakere. 18 av dem er OPGelever, og av våre 18 elever fikk 10 av dem diplom! Diplom gis kun til den tredjedelen av deltakerne som skårer høyest. Og ikke nok med det: Bendik Tho og Henning Herring Sørensen ligger så godt an at de går videre til neste runde i konkurransen. Mattelærerne og rektor er utrolig stolte av dere! Gratulerer så mye.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.