Stor suksess med Åpen Dag på OPG

Åpen Dag 2

Årets Åpen Dag satt ny rekord med antall besøkende på vår skole. Flere enn 250 var innom – både potensielle elever, rådgivere og foreldre. Elever og lærere hadde satt opp stands som presenterte våre linjer, fremmedspråkene og vi hadde foredrag om skolen ved rektor og assisterende rektor.

På de forskjellige standene ble det servert fysikk, kjemi og biologiforsøk, deilige franske crêpes, appelsiner, tysk sjokolade og drikke. Elever ved OPG var guider og gjorde en fantastisk jobb. Søknadene strømmer allerede på – og vi minner om at siste frist er 1.april. Innkalling til samtaler skjer fortløpende fram til søknadsfristen. Åpen dag6

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.