Stor søkning til Oslo Private Gymnasium

80-4f150ac337d517223d1baa5daec4dd4c

OPG har som vanlig veldig mange søkere til våre linjer. Muligheten for etternølere er allikevel til stede.Det hender at noen trekker seg, og da vil de som står på venteliste bli kontaktet. Deretter tar vi kontakt søkere som har søkt etter fristen.

For neste skoleår har vi per i dag et par plasser ledig på Vg 2, økonomilinjen. Dersom du har lyst til å gå på en skole som satser på fag, motivasjon og god oppfølging er du hjertelig velkommen til å søke. Vi prioriterer dem som søker først. Les mer om økonomilinjen på denne hjemmesiden, eller ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.