Spennende fransktimer på OPG

102-bd7e1293523aea6757428b80ddbeea1d

I dag, 29.10, var franskklassene så heldige å få besøk direkte fra Marseille. Det var besteforeldrene til en av elevene våre som var på Norgesbesøk, og som dermed tok seg tid til å komme innom OPG for å fortelle elevene våre om Frankrike og om Marseille. Moren til Jonas var med, så her var det stor glede og masse fransk i to skoletimer.

På forhånd hadde elevene forberedt spørsmål, men de franskspråklige hadde så mye interessant å fortelle at vi rett og slett ikke rakk å få gjennomgått alle spørsmålene. Alt vi lurte på ble i grunnen besvart mens besteforeldrne fortalte om deres oppvekst i Algerie, om skolen i Frankrike, om fritiden, om pensjonisttilværelsen og så videre. Alt foregikk på fransk, og lærerne var veldig imponerte over hvor mye fransk elevene forstår. Vel og merke fransk fra innfødte – og ikke fransk som vi lærere av og til tilpasser for å være sikre på at alle får med seg alt. Dette var svært nyttig og svært motiverende både for lærere og elever. Merci beaucoup – Tone, Guy og Genvieve Lorenzini.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.