Spennende forfatterbesøk i 2A og 3B

177-26507fcb2c1ea6e93d179664158907fe

Onsdag 30.mars var vi så heldige å få besøk av Stein Morten Lier, mannen som har forfattet intet mindre enn 12 bøker og er programleder for Insider på TVNorge

Stein Morten gikk igjennom konseptet med hvordan man forteller en god historie, hvilke ingredienser som må til og ga oss gode tips til hvordan man kan skrive godt til eksamen. Han understreket viktigheten av at det å være god på å fortelle historier er viktig uansett yrke eller beskjeftigelse.

Dette var en skikkelig interessant forelesning og en spennende start på siste del av skoleåret. OPG takker Stein Morten så mye for besøket!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.