Spennende forelesning i 2B.

IMG_3138

Av og til får OPG tilbud om gjesteforelesere i forskjellige relevante tema innenfor de fagene vi studerer. I dag fiukk 2B oppleve en veldig engasjerende og energisk masterstudent. Hun snakket om pengepolitikk og finanspolitikk og kom dermed inn på flere viktige læreplanmål i fagene samfunnsøkonomi og økonomistyring. Elevene koste seg, og ble revet med av den motiverende foreleseren. Tusen takk til Sara Midtgaard.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.