Spennende foredrag av astronaut på Blindern

144-a6c71c35cad7277d2afcbf18fdbd0e39

Våre tre realfagklasser fikk et flott tilbud om forelesning av astronauten Andreas Mogensen på universitetet. Med stor entusiasme dro 66 elever og to lærere av gårde.

Andreas Mogensen er tilknyttet Den Europeiske Romfartsorganisasjonen, som er et samarbeidsprosjekt mellom mange europeiske land og Canada. Andreas Mogensen fortalte om sitt besøk i verdensrommet, på ISS, den intwernsajonale romstasjonen dit han ble sendt for å forske på kroppens fysikk etter lengre tid i verdensrommet. Andreas var en engasjerende og morsom foreleser, så her var det mye spennende å lære.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.