Spennende fagdag i matematikk for hele OPG

117-7cd171fad97fa88ef111825003c724dc

Torsdag den 3.11 var det en rekke spennende tilbud for våre lærere på Universitetet i Oslo. I og med at OPG ønsker å ha motiverte og faglig oppdaterte lærere sendte vi like godt hele staben på relevante fagkurs. Samtidig var det viktig at elevene skulle få en like fin fagdag, så dermed skapte vi en fagdag i matematikk.

Samtlige klasser, unntatt 3C som jo ikke har matematikk, ble tildelt en superlærer i matematikk rett fra House of Maths. Disse lærerne fikk forskjellige oppdrag i forhold til hva hver enkelt klasse hadde behov for. Elevene viste stor glede og høy grad av motivasjon. Her ble det gjennomgått alt fra geogebra, via ligninger med flere ukjente til kompliserte matematiske konstruksjoner.

En hel dag med bare matematikk gir god konsentrasjon og er en utmerket måte å fordype seg på innen faget.

3C – klassen som studerer politikk og menneskerettigheter  fikk en fagdag blant politikere på Stortinget.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.