Spennende eksperiment på kjemilabben

91-2abbf8e6b54c19d268946fa31096b0d4

Fredag 11.09 var det duket for kjemi fagdag i realfagklassen på VG 3. For å forstå kjemiske prosesser er det ikke alltid nok å ha forelesninger eller å lese. Det er derfor godt å ha et tipp – topp utstyrt kjemilaboratorium ved siden av klasserommet.

Tema for forsøket var hydrogenperoksyd i apotekvarer. Problemstillingen var å finne ut av hvor mye hydrogenperoksyd som ble igjen i apotekervaren etter at substansen hadde vært lagret en viss tid. Dermed måtte det titreres for å sjekke hvor mye hydrogenperoksyd som var forsvunnet. Her var det full konsentrasjon om oppgaven. Hydrogenperoksyd har mange forskjellige bruksområder. Stoffet brukes i varierende konsentrasjonsgrad som for eksempel i munnskyllevann og hårbleking.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.