Sommeravslutning på OPG

81-59099473118e8b1835d8997343405b60

De siste ukene på OPG har vært preget av eksamenstid og avslutninger.

Sensuren foir skriftlig er nå mottatt, og OPGs elever har gjort en svært god jobb i år, både 2C som var oppe i engelsk, 1A som var oppe i Matematikk !T og våre avgnagselever som var oppe i flere forskjellige fag. Resultatene ligger godt over landsgjennomsnittet, så vi må si oss fornøyde. Gratulerer til alle sammen.

Vi avluttet også muntlig eksamen i forrige uke. Også her ble snittet svært høyt. Det haglet med gode karakterer.

VG3 elevene hadde en flott avslutning med foreldre og Vg1 og Vg2 nøt en super dag på Bygdøy på fredag den 19.6. Det gjenstår derfor bare å ønske dere alle en riktig god ferie.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.