Søk nå

Søknadsfristen på OPG er 1.april

Lykkelige elever ved skolestart.

Her er en kort oppsummering om hva OPG står for – hva du kan forvente av oss og hvilke krav vi stiller til deg. Vi kan garantere en topp skole med motiverte elever og lærere som brenner for sine fag og viser stor entusiasme i læringsprosessen.

Oslo Private Gymnasium – ditt forsprang!

OPG er en liten studiespesialiserende friskole. Vårt motto er «Vennlighet – Trygghet – Kunnskap». De tre elementene danner utgangspunktet for skolens filosofi og praksis for godt læringsmiljø. Dette gir resultater som blant annet gir seg utslag i gode eksamensresultater.

PÅ OPG KAN DU VELGE MELLOM TO PROGRAMOMRÅDER, FORDELT PÅ TRE LINJER:

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag

LINJEVALG:

  • Økonomilinjen med økonomi- og samfunnsfag
  • Internasjonal Kommunikasjon med Språk, media og samfunnsfag
  • Realfagslinjen med realfag

Alle linjene gir generell studiekompetanse. Du velger linje allerede på vg1, og er garantert plass i tre år forutsatt at du består alle fagene.
På de tre linjene har vi valgt å sette sammen fag som erfaringsmessig gir best utgangspunkt med tanke på videre studier, samtidig som de dekker krav til timetall innenfor de enkelte programområder.
På vg1 tilbys alle obligatoriske fag, og linjene er så å si sammenfallende. Unntaket er linjen Internasjonal Kommunikasjon, hvor det tilbys P-matematikk i stedet for T-matematikk.

ØKONOMILINJEN (PROGRAMOMRÅDE SPRÅK OG SAMFUNNSFAG)

Økonomilinjen har en fagkombinasjon som forbereder godt til videre studier innen økonomi- og samfunnsfag som bl.a. jus og journalistikk.
Programfagene  er Matematikk S 1+2, Økonomistyring og Samfunnsøkonomi, samt Økonomi og Ledelse.

INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON (PROGRAMOMRÅDE SPRÅK OG SAMFUNNSFAG)

Internasjonal Kommunikasjon har en fagkombinasjon som vil gi deg en spennende og utfordrende skolehverdag. Å beherske språk og å forstå informasjonssamfunnet gir deg et unikt fortrinn i dagens arbeidsmarked, og er et verdifullt grunnlag for de fleste studier både i Norge og utlandet.
Programfag: Medie- og informasjonskunnskap 1+2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter.

REALFAGSLINJEN (PROGRAMOMRÅDE REALFAG)

Realfagslinjen har en fagkombinasjon som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærstudiet, samt de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge. Fagene er krevende, men gir deg naturvitenskapelig kompetanse på høyt nivå.
Programfag:  Matematikk R 1+2, Kjemi 1+2, Biologi 1 og Fysikk 1.

FREMMEDSPRÅK

Vi tilbyr fremmedspråkene spansk, fransk og tysk, Nivå 2. Det betyr at du fortsetter med det fremmedspråket du har i Grunnskolen. De som ikke har fremmedspråk 2 i Grunnskolen, har mulighet til å ta et fremmedspråk som privatist på egenhånd.

AKTIVITETER OG SKOLEMILJØ

På OPG er det nulltoleranse for mobbing, og OPG er en av få skoler som på brukerundersøkelser har vist at mobbing er ikke-eksisterende. OPG legger stor vekt på gode psykiske og fysiske arbeidsforhold.

På OPG kan du bli med på flere studieturer og ekskursjoner, bl.a:
Bli-kjent-med-turer: Hver høst drar alle klassene på vg1 på overnattingstur i Nordmarka sammen med et utvalg lærere. Mange felles aktiviteter, og god anledning til å bli bedre kjent!
Studieturer: Muligheter for  alle på vg 2 til å være med på vår tradisjonelle studietur til Frankrike og Spania, og studietur til Brussel for elever på vg3 på Internasjonal Kommunikasjonslinje.
Quiz med rektor: ca to ganger i året inviterer rektor til Quiz-turne. Populært!
Juleball: Elevene inviterer hvert år til tradisjonsrikt juleball i flotte omgivelser.

VIL DU VITE MER? Sjekk hjemmesiden vår eller ta kontakt pr. mail info@opg.vgs.no  eller telefon nr. 22837302.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.