Skolestart skoleåret 2015 – 2016

75-581decc9d2c53e5cfe2d3c35841eb9e5 (2)

Merk tiden for oppmøte – Første skoledag torsdag den 13.8. VG1 elever møter klokken 12.00, mens VG2 og VG3 møter klokken 10.00

Første skoledag for Oslo Private Gymnasiums elever er torsdag den 13.august. VG2 og VG3 møter klokken 10.00. VG1 møter klokken 12.00. Velkommen til nytt og inspirerende skoleår.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.