Skolestart på OPG

21729107_1442618949120831_690594481_n

Vi er godt i gang på skolen vår, og som rektor kan jeg rapportere at vi har opplevd en flott start på skoleåret. Vi er svært godt fornøyd med våre nye førsteklasser – og selvfølgelig var det en stor glede å møte Vg2- og Vg3elevene igjen etter ferien.

Skoleåret begynte med Valget. Før vi visste ordet av det stilte ungdomspartiene til debatt og på valgtorg. Vi merker oss at mange av våre elever er politisk aktive, og de som ikke jobber aktivt er allikevel svært interesserte. Vårt eget skolevalg sørget for seier til Høyre og med Venstre på en god annenplass, men det fordelte seg noen stemmer jevnt utover for de andre partiene også.

Høsten er jo en god tid for studier og intens undervisning, og det foregår mye spennende rundt om kring i våre klasserom. Det ser ut til at lekseverkstedet, der man hver torsdag etter skoletid får hjelp i matematikk og fysikk, er et populært tiltak. Mange elever sitter der og jobber og får hjelp av Robert.

En fin bli-kjentutflukt til Nordmarka gjorde førsteklassene varmere i trøya, og idrettsdagen var vellykket til tross for regn og uvært mens vi gjorde oss ferdige med OPG-mila.

Det virker som det er god stemning blant våre elever – og lærerne melder at de trives og at de blir ytterligere motiverte når vi har så interesserte elever som vi har nå.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.