Ski og snø og masse moro for OPGs elever

ski

Som vanlig arrangerer våre kroppsøvingslærere ski og snødag på vinteren for samtlige lærere og elever på OPG. Til tross for ustabilt vær hadde vi en super dag ute i Oslomarka

Skidagen i år var lagt til Tryvann, Sognsvann, Wüllerløypa eller en langtur til Kikut. Her var det bare å velge og vrakre i forskjellige tilbud for elevene. Dagen var preget av aktivitet og sosialisering. Et stort bål ble laget der trøøte og sultne kropper kunne slappe av og grille pølser. Flere snøleiker ble arrangert, snømenn ble laget og konkurranser gjennomført. Vi retter en stor takk til våre kroppsøvingslærere Thea, Lars Henning og Sverre for super planlegging og gjennomføring.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.