Quizettermiddag for OPGs elever

59-f02898c09639f3f11895785dc7ce6847

Da er tiden inne for å møtes til quiz etter skoletid på OPG. Vi setter i gang for fullt onsdag den 10.september og avhengig av interessen kommer vi til å arrangere flere ettermiddager i høst.

Elever og lærere på OPG som er interesserte i å delta må melde fra skriftlig til Svennie innen 8. september med lag og navn. Det er maksimum 4 personer per lag og lagene kan settes sammen med deltagere fra alle klasser og trinn.

Quizen begynner klokken 14:45 – sharp – på 2Cs klasserom. Den varer til cirka klokken 16.00. I og med at det er rektor som er quizmaster kan det nok være lurt å forberede seg innen kategoriene geografi, land, språk, Eurovision Song Contest og siste ukers hendelser rundt omkring i verden, men jeg kan love dere sammensatte quizer med ulike kategorier.

Velkommen!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.