Program for Åpen Dag på OPG

141-78111cc2a7bd72439c34c42eac79edc8

Tirsdag den 19.1 fra klokken 12 – 18 inviterer vi alle interesserte til Åpen Dag. Finn ut mer om hva som foregår her.

Program for Åpen Dag:

Vi åpner dørene klokken 12.00. Elevguider tar besøkende med til de forskjellige stasjonene og forteller om OPG. Det bli omvisning på hele skolen med muligheter for spørsmål til elever, faglærere, administrasjon.

På OPG vil dere oppleve følgende denne dagen:

1. Presentasjon av vårt fremmedspråktilbud – tysk, fransk. spansk

2. Presnetasjon av Internasjonal Kommunikasjonslinjen

3. Elever på Økonomilinjen holder foredrag

4. Spennende eksperimenter på vårt kjemilaboratorium der både lærere og elever på realfaglinjen deltar

5. Observasjon av undervisning/aktiviteter i samfunnsøkonomi

6. Observasjon av undervisning/aktiviteter i sosiologi og sosialantropolpgi

7. Presentasjon av kroppsøvingsfaget

8. Foredrag om OPGs konsept av rektor eller assisterende rektor hver hele time fra klokken 13.00. Muligheter for spørsmål.

9. Foredrag for elever ved en av våre norsklærere – Linda Hambro

Velkommen skal dere være

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.