Populær leksehjelp

laxhjalp

Hver torsdag, rett etter skoletid, tilbys det leksehjelp i matematikk på skolen vår. Dette har vi holdt på med siden forrige skoleår og vi ser at dette er svært populært blant elevene.

Hver torsdag, rett etter skoletid, tilbys det leksehjelp i matematikk på skolen vår. Dette har vi holdt på med siden forrige skoleår og vi ser at dette er svært populært blant elevene.

Mange elever kommer for å få hjelp, både til lekser og til matematikkprøver. Torsdag den 7.11 satt vi ny rekord på oppmøte. Matematikklærer Caroline Grimsgaard som for tiden har hovedansvaret for leksehjelpen kunne melde om over 50 elever som ønsket hjelp.

Det ble derfor nødvendig med forsterkninger – både Eivind Skjervum og Kristian Nauste ble hastetilkalt for å hjelpe. OPG kommer til å fortsette med leksehjelp i matematikk, og vi øker nå lærerdekningen fast med en ekstra leksehjelplærer. Vi håper dere fortsetter å benytte dere av dette tilbudet.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.