Pål Thrana Jensen forteller hvordan det er å være elev på Norges beste stud.spes.skole

181-9fae74715471e36aba2e4766f103550c

Nylig ble OPG kåret til Norges beste studiespesialiserende skole i følge en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet. Her forteller Pål om sitt inntrykk av skolen.

Det beste ved skolen er absolutt lærerne. Lærerne følger elevene så tett at lærerne nesten blir mer som «kompiser» enn lærere. Dette høres kanskje rart ut, men det blir en samhandling oss i mellom som fungerer optimalt. Det er utrolig flott å gå på en skole som ligger så sentralt plassert ved Aker Brygge, der vi kan bade i friminuttene, stikke innom og få en kaffe cortado på Kaffebrenneriet og ellers få et kult avbrekk fra undervisningen i for eksempel storefri.

Blant elevene er det høy motivasjon for å lære og for å oppnå gode resultater, noe lærerne bidrar med i svært høy grad. I tillegg til læringstrykket gjør skolen alt for å sørge for et trygt og godt sosialt miljø, blant annet ved at vi reiser på felles studietur til utlandet, har diverse andre utflukter med faglig innhold – og dette bidrar til at elevene knytter bånd og blir gode venner. Vi blir en flott gjeng der alle kjenner alle.

Rektor er den beste rektoren jeg har hatt med veldig god forståelse for elevenes situasjon, og dette mener jeg 100{5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4} selvom det kan virke som smisk.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.