OPGs kontor har sommerstengt i tiden 29. juni tom. 3. august, men mail og telefonhenvendelser blir besvart, se nedenfor.

summer-sunflower-flowers-sky-54459

Skriftlige henvendelser til vår mailadresse info@opg.vgs.no vil bli besvart ukentlig.

Skolen har vakttelefon tirsdager og onsdager mellom kl. 11 og 13, bortsett fra i uke 29, da kun mail blir besvart. Se telefonliste nedenfor:

–          Uke 27                 Frode Stokke                    907 52 088
–          Uke 28                 Eva M. Cedergren           474 13 547
–          Uke 29                 mail
–          Uke 30                 Sven Erik Rise                   930 999 70
–          Uke 31                 Lillian Wellén                     917 85 605

 

Opptak av nye elever skjer etter at skolens administrasjon er på plass 6. august.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.