OPG – beste problemløsere i Norges Bank

N

Klasse 3B, altså den klassen som studerer økonomi ved skolen vår, var i dag på studiebesøk hos Norges Bank. I den forbindelsen fikk elevene utdelt økonomiske problemstillinger som skulle løses – og jammen gjorde de en så god jobb at vi havnet på skoletoppen!

Kunnskapssenterets viktigste grep er et rollespill med oppgaveløsning i grupper. Det var her elevene scoret til topps og viste en kunnskapskompetanse samt en praktisk kompetanse langt over det vanlige på dette nivået. Her er det bare å gratulere elevene i 3B!

IMG_1993

 

 

 

 

 

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.