Operabesøk for tyskelever på OPG

146-032479ee7d667a249b3aa8e62888f3e8

Elever som er med i tyskgruppen for kultur og litteratur besøkte operaen for å se Den Flygende Hollender av Wagner.

Lørdag den 21.11.15 dro OPGs ‘Tysk kultur og kommunikasjongruppe til Wagners opera ‘Der Fliegende Holländer’ ved den Norske Opera. Operabesøket med påfølgende diskusjon av fremføringen i Operaens café markerte høstsemesterets avslutning, og samtidig ble det snakket om neste semesters program som begynner medio januar med fokus på store skikkelser i litteraturhistorien fra Odysseus til Faust.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.