Strategi

Vår visjon

OPGs drøm er å være Norges mest ettertraktede videregående skole for elever og lærere som søker et høyt faglig nivå, samt å fremstå som et forbilde for andre videregående skoler.

Vår forretningsidé

OPG er en privat videregående skole for ungdom fra 15 til 19 år som ønsker å oppnå allmennfaglig studierettet kompetanse på høyt faglig nivå og med gode resultater. OPG er et konseptuelt alternativ til den offentlige skolen basert på det klassiske linjedelte gymnaset, med små klasser, faste timeplaner og målrettet undervisning.

Vårt verdigrunnlag

Kunnskap: OPG ser det som sin oppgave å gi elevene studierettet kompetanse med gode resultater på et høyt faglig nivå. Kunnskap og utvikling er hverdagen på OPG, både på det faglige og det personlige plan

Trygghet: Gjennom tett oppfølging og interesse for hvert enkelt individ, samt fokus på læring er OPG et forutsigbart og trygt sted å være.

Vennlighet: Gjennom å være blide og imøtekommende, ta hensyn til hverandre, behandle hverandre med respekt og verdsette hverandres egenart, ønsker vi å skape et vennlig miljø på OPG.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.