Lærere

Undervisningspersonale OPG 2018 -19

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Lillian Wellén Daglig leder
Tysk
wellen@opg.vgs.no
Sven Erik Rise Rektor
Fransk og historie
sven.erik.rise@opg.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, matematikk og geografi
hans.christian.bang@opg.vgs.no
Eva M. Cedergren Administrasjon eva@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad Lektor
Norsk, geografi, samfunnsfag og sosiologi og sosialantropologi
3C knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Lektor
Samfunnsøkonomi, matematikk
caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Lektor
Engelsk
ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Sara Irgens Lektor
Historie og religion
sara.irgens@opg.vgs.no
Kristine Kvisli Lektor, Vikar til 30.09.18
Spansk, religion, samfunnsfag
kristine.kvisli@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor, fom 01.10.18
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Fredrik S. Kristiansen Lektor
Kroppsøving
fredrik.kristiansen@opg.vgs.no
Anne Nistad Lektor
Kroppsøving
anne.nistad@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, historie, næringslivsøkonomi
2B paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kristian Nauste Lektor
Kjemi, naturfag og matematikk
1C kristian.nauste@opg.vgs.no
Robert Mardoff Nielsen Lektor
Fysikk og matematikk
robert.nielsen@opg.vgs.no
Pamela Johansen Lektor
Engelsk, politikk og menneskerettigheter og samfunnsfag
2C pamela.johansen@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk og fransk
1B camilla.skarestad@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk og mediekunnskap
3A eivind.skjervum@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Kjemi og naturfag
2A last.egil.heidem@opg.vgs.no
Kristin Tónay Lektor
Engelsk og spansk
1A kristin.tonay@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Adrian de Vries Lektor
Norsk
3B adrian.de.vries@opg.vgs.no

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.