Lærere

Undervisningspersonale OPG 2017 -18

Navn E-mail
Hans Christian Bang hans.christian.bang@opg.vgs.no
Eva M. Cedergren eva@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Sara Irgens sara.irgens@opg.vgs.no
Kristine Kvisli  kristine.kvisli@opg.vgs.no
Fredrik S. Kristiansen fredrik.kristiansen@opg.vgs.no
Paul Llewellyn paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kristian Nauste kristian.nauste@opg.vgs.no
Robert Mardoff Nielsen robert.nielsen@opg.vgs.no
Pamela Johansen pamela.johansen@opg.vgs.no
Sven Erik Rise sven.erik.rise@opg.no
Camilla Skarestad camilla.skarestad@opg.vgs.no
Eivind Skjervum eivind.skjervum@opg.vgs.no
Øyvind Soldal oyvind.soldal@opg.vgs.no
Frode Stokke frode.stokke@opg.vgs.no
Marianne Telle marianne.telle@opg.vgs.no
Pål Tidemann  pal.tidemann@opg.vgs.no
Kristin Tónay kristin.tonay@opg.vgs.no
Annette Vonberg annette.vonberg@opg.vgs.no
Adrian de Vries adrian.de.vries@opg.vgs.no
Lillian Wellén wellen@opg.vgs.no

 

 

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.