Konsept

OPG er en privat studiespesialiserende videregående skole som tilbyr allmennfaglig studieretning, basert på det klassiske linjedelte gymnaset, med høyt faglig nivå, små klasser, faste timeplaner, og målrettet og effektiv undervisning.

OPG skal være et konseptuelt alternativ til den offentlige skolen

Eksamensordningen er som i den offentlige skolen. Skolens elever har samme rettigheter som rettselever i den offentlige skolen mht. lån, stipend, forsikringsordning og helsetjenester med mer.

OPG har tre linjevalg

  1. Realfag
  2. Økonomi
  3. Internasjonal kommunikasjon

Alle linjene har obligatorisk fremmedspråk 2, som bygger på det fremmedspråket som eleven har hatt i grunnskkolen.

Skolen har et høyt faglig nivå og et godt undervisningsmiljø med fokus på arbeidsvaner, faglig- og personlig utvikling og gode resultater. Skolen har meget dyktige og motiverte lærere og legger til rette for et godt læringsmiljø, med tett oppfølging av hver enkelt elev.

Skolens elever skal være motiverte, resultatorienterte og bidra til å opprettholde skolens faglige nivå. De skal ha en god oppførsel og positive holdninger.

OPG skal gi elevene kunnskap på et høyt faglig nivå, i et trygt og vennlig miljø.

Skolen har plass til 170 – 175 elever fordelt på 3 trinn med 3 klasser på hvert trinn.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.