Labb

Om OPG

Oslo Private Gymnasium ble i 2016 kåret til Norges beste studiespesialiserende skole i en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet. En del av grunnene til dette vi du finne igjen i vårt konsept der vi tilbyr:

  • Høyt faglig nivå
  • Tett oppfølging
  • Små klasser, godt miljø
  • Enkelt valg av studieretning
  • Effektiv skoledag
  • Dyktige og engasjerte lærere
  • Lærevillige og positive elever
  • God tilgang til bruk av datautstyr
  • Moderne lokaler i Vika Atrium
  • Sentralt i Oslo ved Aker Brygge

Vi vil gi deg gode arbeidsvaner og kreve mye av deg. Resultatene våre elever oppnår ligger høyt og de aller fleste kommer rett inn på ønsket studiested etter fullførte tre år. Vi har nær 100{5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4} gjennomføring på ordinær studietid.

Vår styrke er et godt miljø med høyt faglig nivå og personlig oppfølging av hver enkelt elev. Har du middels til gode karakterer er du velkommen til oss.

OPG, Oslo Private Gymnasium, er en videregående skole med målrettet studiespesialiserende undervisning som legger til rette for gode resultater.

OPG ligger svært godt an på elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, både når det gjelder trivsel, motivasjon og læringsnivå. I følge statistikken utarbeidet av Utdanningsdirektoratet ligger OPGs elever jevnt over høyt når det gjelder både standpunkt – og eksamenskarakterer.

Det hører med til sjeldenhetene at en elev hos oss ikke blir tildelt vitnemål på normert studietid.

 

Oslo Private Gymnasium ble stiftet i 1989.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.