ØKONOMIKLASSEN PÅ FROKOSTMØTE PÅ CIVITA

184-80657f5a88eccd10dca377588cc31383

Lektor Caroline Grimsgaard tar av og til med elevene sine på interessante og faglig svært relevante foredrag når tankesmien Civita har dette på programmet.

Tirsdag 6.09 stilte hele 3B opp til frokostmøte. Det var et interessant møte hvor det ble tatt opp spørsmål rundt at Storbritannia melder seg ut av EU. Det ble også lagt stor vekt på hvordan resultatet av avstemmingen kunne bli i favør Brexit og hva som nå blir veien videre for Storbritannia. Brexit har potensiale til å bli det første tilbakefallet for EU siden den spede begynnelsen med BeNeLux-landene.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.