Noen av våre elever ønsker å ta ett eller flere fag som privatist. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp.

68-1d3da3586469059f43c7c4f6cbe9f185 (1)

Fristen for oppmelding til eksamen i høstsemesteret er 15.september. Gå til www.privatisweb.no. Du logger deg inn med MINID og må betale direkte ved oppmelding. Når eksamensresultatet foreligger må du selv sørge for at dette blir levert til skolen. Dersom du ikke leverer kommer karakteren ikke med på vitnemålet.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.