Natalie Knutsen forteller om sitt litt utradisjonelle yrkesvalg etter tre år på OPG

114-b4ff9040ba4fdf467a20d6342c682295

Natalie gikk på realfaglinjen

Tusen takk for 3 fantastiske år på Oslo Private Gymnasium!

Jeg valgte OPG fordi jeg virkelig hadde troen på dette var en skole som ville gi meg det beste utgangspunktet videre. Og fordi jeg (som mange andre) ikke visste hva jeg ville bli valgte jeg realfag. En krevende linje, som ved hjelp av fantastiske lærere og god egeninnsats gjorde det mulig for meg å velge akkurat den videreutdanningen jeg ønsket. Små klasser og motiverte lærere var det som gjorde forskjellen for at jeg skulle klare det. Det ble et godt samhold i klassen og god kontakt mellom lærer og elev.

Opg har noen fantastiske lærere, de er engasjerte og de vil at elevene skal lære! De er motiverte, gir av seg selv for at du skal ha den beste utbytte.

Etter et fantastisk år i sjøforsvaret bestemte jeg meg at jeg vill jobbe på havet. Jeg har derfor valgt å studere Nautikk/Sjøoffiser på Høgskolen Stord/Haugesund.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.