Litteraturgruppen i tysk på forelesning

103-70923c76382ea9ef540945b1938547c9

Som kjent har vi en egen litteraturgruppe i tysk på OPG. En gang i uken møtes lærer og elever for å lære om- og diskutere tyskspråklig litteratur.

Torsdag den 29.10 var vi så heldige å bli invitert til Østerrikes ambassade. Der var det møte og forelesning med den 25-årige superforfatter Valerie Frisch. Etter forelesningen var det tid for litt typisk østerriksk «Imbiss» og samtaler på tysk. En hyggelig kveld

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.