Leksehjelp i matematikk hver onsdag

117-7cd171fad97fa88ef111825003c724dc

Hver onsdag, rett etter ordinær skoletid, mellom klokken 14.45 – 16.15 er det tilbud om leksehjelp i samtlige matematikkfag på OPG

Dette er svært populært blant mange av våre elever, spesielt når det er planlagt matteprøve eller tentamen i nærmeste framtid. Robert Mardoff Nielsen er vår leksehjelp. Han er lektor ved skolen og underviser i fysikk og matematikk. I tillegg er han altså fast ansatt som leksehjelp.

Mange elever kommer for å jobbe litt sammen i grupper og for å få hjelp underveis. Ganske mofte yrer det av liv både i leksehjelpklasserommet og rett utenfor. Her er det stort engasjement. Vi tilbyr leksehjelp i matematikk ut hele tentamensperioden, og setter friskt i gang rett over nyttår. Velkommen til alle som øsnker ekstra matematikk, hjelp med lekser, eller samarbeid med andre elever og veiledning.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.