Ledige vikarstillinger på OPG – høsten 2016

137-224c2c598302c9b240a0621bc907ad68

Fra og med 1.august 2016 til november 2016/januar 2017 er det ledig vikariater ved OPG i følgende fag: Norsk, Vg2 og Vg3, Naturfag, Kjemi 1 og Kjemi 2, Matematikk 1P. Stillingene kan settes sammen etter ønske, eller man kan vikariere i ett av fagene.

OPGs klasser er små, 22 elever per klasse. Elevene har høyt snitt ved inntak og er svært motiverte. Stillingen går ut på undervisning, oppfølging av elever og ellers alt en lærer har i sin stillingsbeskrivelse.

Vi kan tilby: Konkurransedyktig lønn, hyggelige kolleger, motiverte elever, flotte lokaler ved Aker Brygge, metodefrihet, et svært moderne og oppdatert laboratorium for kjemi og naturfagundervisning.

Krav til søker: Studenter eller utdannede lærere med minst 60 studiepoeng innenfor fagområdet

Søknad sendes:

Ta kontakt med rektor Sven Erik Rise på Oslo Private Gymnasium på telefon 93099970 eller på telefon 22837302. Mailadressen er sven.erik.rise@opg.vgs.no

Sjekk gjerne vår hjemmeside: www.opg.no

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.