Her kommer en anbefaling fra Thea Johanne WikenTysnes

116-435407ddd70deeb9075a6ac7e0961986

Thea gikk på Internasjonal Kommunikasjon

Jeg kunne ikke gått på en bedre videregående skole enn OPG. Når jeg tenker tilbake på tiden min der, savner jeg alt ved det. Både det sosiale samværet blant elever og lærere og de dyktige lærene. Ved at det var små klasser fikk man muligheten til å få tettere oppfølgning og få et tett forhold med både elever og lærere. Linjen jeg gikk på, internasjonal kommunikasjon gav meg både et godt grunnlag og inspirasjon for hva jeg studerer nå som er PR og markedskommunikasjon på BI. Først og fremst var OPG veldig gode til å forberede oss til studietiden, med gode arbeidsrutiner, strategier for å oppnå gode resultater og høyt ambisjonsnivå: hele tiden teste sine egne grenser. OPG er rett og slett verdens beste skole

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.