Julegrøt og gaver i storefri

img_2072

Fredag 19.11 stilte klasse 3C opp med julegrøt til alle på OPG. Anledningen var, som i fjor, at Internasjonal Kommunikasjonslinjen samler inn gaver til Fattighuset. Elevene var utkledd som nisser, og det ble spilt julemusikk i bakgrunnen. En hyggelig vri på storefri, og vi fikk inn mange flotte gaver som skal leveres på Fattighuset.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.