Internasjonal kommunikasjonslinjen på studietur

studietur

Denne studieturen omhandler blant annet EUs institusjoner, beslutningsorganene, beslutningsprosesser, Belgias språkstrid, den ortodoks-jødiske befolkning i Antwerpen, diverse organisasjoner – og ikke minst Norges forhold til EU, EØS-avtalen og Norges påvirkningsmuligheter i EU-systemets prosesser.

I dag, 6.3 dro vi av gårde til EUparlamentet for et flott og interessant foredrag av en latvisk informasjonsansvarlig. Svært spennende og lærerikt det han kunne fortelle – og mange nyttige detaljer som bare en person med god innsikt kjenner til. Etter foredraget gikk vi til fots til EU -kommisjonen. I dag var store deler av dette området sperret pga møter om Ukraina på ministernivå, men vi fant allikevel veien til Norway House der flere norske institusjoner har representanter. Blant annet er den norske ambassaden i dette bygget, og selvfølgelig Norges delegasjon til EU. Vi fikk en super forelesning her også – og deretter masse skryt! Dette er hva vi fant å lese på facebooksiden til Norges delegasjon: «Denne klassen fra Oslo private gymnasium kom til Brussel onsdag 5. mars for et femdagers opphold.

Torsdag 6. mars besøkte de Norges delegasjon til EU, hvor de fikk et foredrag om EUs institusjoner, Norges forhold til EU og EU-delegasjonens arbeid ved informasjonsrådgiver Stian Mathisen. Elevene stilte godt forberedt med mange gode spørsmål, og de hadde stålkontroll på hvem som leder EUs institusjoner. EU-delegasjonen er imponert over både kunnskapen og vitebægjeret, og ønsker lykke til med resten av Brussel-besøket!» Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen – à Norges delegasjon til EU.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.