Internasjonal kommunikasjon på NRKbesøk

99-f4a193d3f17ccf5b6c37c751ecf71840

3C fikk en hel ettermiddag der de kunne boltre seg på Marienlyst i NRKs lokaler. Fulle av glede og entusiasme kom de tilbake på skolen og kunne fortelle alt de hadde lært – «hands on» fra rikskjendiser i Norges største TV kanal. Her er en oppsummering fra en av elevene som var med – Andrea Stenslie

På tirsdag dro klassen på besøk hos NRK hvor vi fikk omvisning av lokalet og et innblikk i hvordan det er å jobbe som journalist. Turen startet med at vi fikk se en slags ”behind the scenes” video om hvordan NRK sine medarbeidere jobber og hvordan de oppdager nyheter. Etter det, fikk vi et lite foredrag fra en kjent nyhetsanker og journalist, Ingvild Bryn, som snakket om hva slags oppgaver hun hadde og svarte på spørsmålene våre om jobbdagen hennes og hvordan det var å gå fra å jobbe som utenrikskorrespondent i USA til å være fast på studio på NRK sitt hovedkontor på Marienlyst. Etter dette, dro vi til lokalene der journalistene jobber og videre til studioene hvor NRK sine programmer blir spilt inn. Der fikk vi blant annet besøke studio til ”Beat for beat” og besøke studioet hvor deler av Blåfjell serien ble spilt inn. Deretter, fikk vi gå inn i et hørespillstudio der det fortsatt blir spilt inn hørespill til blant annet påskekrim, hvor vi fikk se at de bruker ulike små rom og trapper for å spille inn lyder. Vi avsluttet turen vår med å gå gjennom historie gangen til NRK som viser historiske gjenstander som de har brukt gjennom tidene, der fikk vi blant annet høre historien om de kjente ”ventefiskene” som NRK tidligere brukte.

Besøket var veldig lærerikt og spennende, elevene fikk oppleve en side av mediabransjen og fikk et godt innblikk i hvor spontan og spennende hverdagen til en journalist kan være.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.