Interessant besøk fra Nagorno-Karabakh

26654039_1593948334030029_1079920019_o (1)

Den første skoleuken etter jul var OPG så heldig å få besøk av en student fra Nagorno-Karabakh. Dette er et område av verden svært få kjenner til. Anzhelika Zakaryan har vokst opp i Nagorno-Karabakh, studerer i sitt hjemland og jobber ved siden av studiene i regjeringen, i kulturministeriet.

Det er spennende å få høre fra et menneske som lever i en krigssone. Nagorno-Karabakh er under stadige angrep fra Aserbajdsjan, som gjør krav på området. Anzhelika kan fortelle om hennes far som ble skadet i krigshandlinger og om hennes lillebror som sloss i 2016, og som var med på å stoppe krigen som varte i tre måneder.

Hun forteller også om historie, næringsliv, kultur og språk, og om hvordan det er å leve i et land som ikke er anerkjent som selvstendig stat, men der hele befolkningen ønsker selvbestemmelse.

Anzhelika hadde med gitar og sang nydelige armenske sanger for klassene hun var inne i. Dette var god lærdom å ta med seg, og læreplanmålene for flere fag ble tilgodesett. Her var det noe for både historie, samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og internasjonal engelsk.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.