Innsamlingsaksjon til kreftforskning

49-bb29eb4c0896397f9067a2798fb17d84

For noen uker siden ba elevrådets representanter om et møte med rektor. Det de ønsket å ta opp var sitt engasjement for kreftsaken. De ønsket å gjøre noe for å støtte kreftforskningen som har hjulpet så mange mennesker, og derfor var det et sterkt ønske fra OPGs elever om å arrangere en innsamlingsaksjon. Tradisjonelt er det russekullet på skolene som står for denne type aksjoner, men i og med at vi er en liten skole med bare 180 elever var det viktig for elevrådet at hele skolen skulle involveres. Som rektor er jeg svært stolt over elevenes initiativ, og støttet dem selvfølgelig helhjertet.

Vi fant sammen ut at det var viktig for oss at vi skulle lære mer om Kreftforeningen og om kreftforskning, så elevrådet inviterte Kreftforeningen til et møte. Der ble det enighet om at samtlige elever skulle få et foredrag og deretter få utdelt bøsser til innsamling av midler som skal gå til kreftforskning. Skolen ga elevene to undervisningstimer til foredrag og organisering av bøssebærere, og dermed var elevene i full sving hele mandag ettermiddag og kveld med innsamling.

Her var motivasjon og engasjement på topp. Kreftforeningens flotte representant holdt et supert foredrag som ga oss god innsikt og god forståelse for viktigheten av kreftforskning. Tirsdag formiddag ble alle bøssene talt opp – og fra Kreftforeningen fikk vi høre at vi hadde svært god stemning på skolen, at elevrådet vårt var velfungerende og ikke minst at samtlige elever var svært hyggelige. Som rektor kan jeg underskrive på at det hun sier stemmer, men det som var ekstra hyggelig var resultatet av innsamlingsaksjonen: Oslo Private Gymnasium samlet inn til sammen 66.745 kroner – det betyr at vi var beste skole i Oslo – og at vi samlet mer enn dobbelt så mye som den skolen som kom på 2.plass.

Rektor gratulerer så mye – dette er et resultat vi alle kan være stolte av. Bronsemedalje til 1A som samlet 10.595 kroner, søv til 1C med 15.750 kroner og beste klasse i år var 1B med 17073 kroner til kreftforskning.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.