Innsamling til kreftforeningen

79-fdfb43f9a78444a4f477b9533f1eae7d

Da har vi innført en flott tradisjon på Oslo Private Gymnasium. I fjor lå OPG på topp i Oslo for antall innsamlede kroner, og i år er vi jammen på topp igjen.

Torsdag 12.3 gikk startskuddet for årets innsamling til kreftforeningen på OPG. Innsamlingen kom i stand etter initiativ fra Elevrådet. I og med at vi på OPG ønsker å holde fullt fokus på opplæringen fram mot eksamen, kom vi til enighet om at kun to skoletimer skulle brukes til aksjonen. En time der en representant fra Kreftforeningen fikk informere om deres viktige arbeid for å nå målet om å helbrede flest mulig av dem som rammes av kreft, og en time som eleven fikk bruke til innsamling. I tillegg ga vi leksefri til dagen etter sånn at elevene kunne bruke hele ettermiddagen på å samle inn penger.

Resultatet uteble ikke: Vi ble beste skole i Oslo igjen, og vi økte med ca. 20.000 kroner til over 90.000 kroner dette skoleåret. All mulig grunn til å takke elevene vårs så mye for innsatsen og en spesiell talkk til Elvrådet som jobbet svært godt med koordinasjon og opptelling av penger.

Stolt rektor i dag.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.