Les hvorfor OPG studenter mener dette er den riktige skolen for deg

181-9fae74715471e36aba2e4766f103550c

Pål Thrana Jensen forteller hvordan det er å være elev på Norges beste stud.spes.skole

Nylig ble OPG kåret til Norges beste studiespesialiserende skole i følge en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet. Her forteller Pål om sitt inntrykk av skolen.

Les mer
163-dea9007ade3ff30d3a56fe0abe38208b

Jonas Schie Olsen forteller om sin tid på OPG

Jonas gikk ut med topp karakterer fra reallinjen, og studerer nå robotikk og kyberteknikk på NTNU

Les mer
155-4c4f05a81515ad674943551b302409e7

Les hva Henning Herring Sørensen synes om OPG

Henning Herring Sørensen forteller om sine opplevelser og sine inntrykk fra skoletiden på OPG. Han gikk ut med strålende resultater fra realfagslinjen

Les mer
116-435407ddd70deeb9075a6ac7e0961986

Her kommer en anbefaling fra Thea Johanne WikenTysnes

Thea gikk på Internasjonal Kommunikasjon

Les mer
114-b4ff9040ba4fdf467a20d6342c682295

Natalie Knutsen forteller om sitt litt utradisjonelle yrkesvalg etter tre år på OPG

Natalie gikk på realfaglinjen

Les mer
112-c14252d0c57adeb0203b9a432f13e014

En anbefaling fra Carl Gustav N. Lenngren

Carl Gustav gikk ut med strålende karakterer fra realfagslinjen

Les mer
111-abb82c150fbfa561b6c2daf0d3ab0903

Her forteller Per Ulven om sitt fortrinn ved å ha valgt OPG

Per gikk på Økonomilinjen

Les mer
108-4cbd2f0840df648e3a330a00a41df23f

Tre lærerike år

Amy Louise Aasen studerer for tiden i Boston. Hun gikk på Økonomilinjen

Les mer

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.