Geogebrakurs lørdag den 7.februar

77-e0d3405588a1c653d25e9519cbc9cadf

Samtlige elever som tar matematikk R, S og T får tilbud om gratis kurs i geogebra

For å sikre oss god og solid kunnskap i matematikkverktøyet geogebra arrangerer OPG i samarbeid med House of Maths gratis geogebrakurs for våre elever i R, S og T matte lørdag den 7.februar. Vi har foretatt en påmelding, og de aller fleste elevene har meldt seg på. Vi fordeler gruppene på denne måten: R1 og R2 møter klokken 9.00 og har kurs fram til klokken 13.00. S1 og S2 møter 13.30 og avslutter 17.30. 1A har kurs fra 9 -13, mens 1B har kurs fra 13.30 -17.30. Vi håper dette gir godt utbytte for alle som har meldt seg på.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.