Full rulle på OPG de siste ukene før sommerferien

56-653cf30a7c5b485f86e599eb6e5f34cd

Aktivitetsnivået var skrudd på fullt i det skoleåret 2013 -2014 nærmet seg slutten. På OPG var det som vanlig en spennende og lærerik tid.

Både elever og lærere har hatt hendene fulle des siste ukene. Først og fremst har jo våre avgangselever vært oppe i tre eksamener, to skriftlige og en muntlig. Samtlige av våre elever på VG2 kom opp i internasjonal engelsk, skriftlig, mens 1C – IK -klassen var så heldige å bli trukket ut til muntlig eksamen i geografi, naturfag og matematikk. De andre førsteklassene slapp unna denne gangen. 1C gjorde det til gjengjeld veldig bra – og kan være glade for å ha tilegnet seg masse kunnskap mens dette stod på.

Mellom eksamenslesing, siste vurderingssituasjoner og vippeprøver hadde VG2 elevene en flott historieprosjekt som inkluderte besøk på både Folkemuseet og på Holocaustmuseet. Vg 1 fikk være med på geografiekskursjon og naturfagsekskursjon, mens 2A gikk ut i naturen for å studere biologiske prosesser.

Den 12.6 tok vi avskjed med våre flotte avgangselever. Trist på en måte, vi var blitt så enormt glad i dere etter tre år, og spesielt for rektor som for første gang har fulgt et kull i tre år på OPG. Vi hadde en verdig avslutning for alle, der Amy, Amalie og Emilie holdt tale fra elevene, rektor holdt lærernes tale, Øyvind og Eivind leste dikt – og høydepunktet: Marius fra 3A fikk fram tårer i alles øyne med sin vakre tolkning av Winds of Change. Her har vi en gutt på vei mot stjernene!

Den aller siste skoledagen var det duket for aktiviteter på Bygdøy. Her var det både fotball, volleyball og quiz.

OPG ønsker å takke alle elever, foreldre og lærere for nok et supert år her på skolen vår. Riktig god sommer til alle!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.