FØRSTE SKOLEDAG PÅ OPG

124-17dfff45355490777079aac09fe9a805

Da nærmer vi oss skolestart og vi gleder oss til å møte dere alle sammen, både nye og gamle elever. Første skoledag er torsdag 18.august. VG2 og VG3 møter klokken 10.00. VG1 møter klokken 12.00. Velkommen til oss

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.