Førjulsstemning på OPG

73-0e152f6c469ddf8f3f28e92ba2587fc2

Hvert år på denne tiden pleier OPGs Internasjonale Kommunikasjonsklasse, 3C, å stelle i stand en hyggelig liten førjulsfest i storefri. I år var intet unntak.

Saken er at 3C ønsker å sørge for at de fattigste blant folk i Oslo får julegaver. Dermed arrangerer klassen en grøtfest der elevene får rømmegrøt med kanel, sukker og smør. Dette er som takk for at hver elev tar med seg en gave til fattighuset. Gavene som kommer inn formidles så videre til trengende mennekser i Oslo.

Som vanlig var gavebordet proppfullt av spennende julepresanger, og som vanlig var det lang kø foran rommegrøtgryten. Vi takker klassestyrer Judy Ott som er primus motor for evenementet og til Internasjonal Kommkunikasjonsklassen som med stor iver og glød stiller opp for å få dette til

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.