Foreldremøter høsten 2015

84-bafa6e04ee7f4ff3e528cbe0eeee5c07

Hvert år, etter at skoleåret har kommet godt i gang, innkaller Oslo Private Gymnasium til foreldremøter. Merk datoene for de forskjellige trinnene

Vg 1: Torsdag den 8.oktober klokken 18.00 i Vika Atrium Konferansesenter

Vg 3: Tirsdag den 13.oktober klokken 18.00. Klasserommene ved kontoret.

Vg 2: Torsdag den 15.oktober klokken 18.00. Vika Atrium Konferansesenter

Det blir først gitt felles informasjon. Deretter møter foreldrene i elevenes klasserom for orientering ved klassestyrer. Til slutt blir det mulighet for samtaler med hver enkelt faglærer.

Vi ønsker dere hjertlig velkommen og håper alle foreldre/foresatte har mulighet for å stille.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.