Foreldremøter høsten 2014

68-1d3da3586469059f43c7c4f6cbe9f185

Det nærmer seg tiden for foreldremøter på OPG. Her vil dere få viktig informasjon fra skolens ledelse, møte klassestyrer og andre foreldre i klassen og få snakke med aktuelle faglærere.

Det er satt av tre ettermiddager/kvelder til foreldremøter.

Torsdag 9.10 klokken 18.00 – VG3. Sted: OPG

Tirsdag 14.10 klokken 18.00 – VG2. Sted: Felix på Aker Brygge (ved Ica)

Torsdag 16.10 klokken 18.00 – Vg1. Sted: Felix på Aker Brygge

Velkommen til oss.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.