Foreldremøter på OPG

55-56ecdbb2230ec4b4152d37cd3e8fd1c4

Torsdag 12. oktober kl. 18:00 er det foreldremøte for VG3 i skolens lokaler.

Tirsdag 17.oktober kl. 18: oo er det foreldremøte for VG1 i auditoriet på konferansenteret på  Vika Atrium

Torsdag 19.oktober kl.18:00 er det foreldremøte for VG2 i auditoriet på konferansenteret på  Vika Atrium

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.