1aret

Skolerute 2017-2018

SKOLERUTE 2017- 2018
OSLO PRIVATE GYMNASIUM
MÅNED Ferie og fridager UKE
Tentamensdager / Aktiviteter
AUGUST SKOLESTART Torsdag 17. 33
VG1 KL. 12
VG2 + VG3 KL. 10
SEPTEMBER UTFLUKT VG1 Tors. 7.  – Fre 8. 35
IDRETTSDAG Tirs.12. 37
OKTOBER HØSTFERIE Man. 2 – Fre. 6.okt 40
FORELDREMØTER Kl. 18 Tors 12.(vg3) 41
i Vika Atrium Konferansesenter Tirs. 17(vg1),tors. 19.(vg2) 42
NOVEMBER TENTAMEN Tors. 30. 48
DESEMBER TENTAMEN fre. 1  tom fre. 15 48-50
Tentamensplan kommer senere
Juleavslutning, aktivitetsdag man. 18. 50
Vaskedag og julegudstjeneste tirs. 19 50
Juleferie fom ons. 20. tom tirs 2.1. 2018 52-1
JANUAR Første skoledag etter nyttår ons. 3 jan. 1
TERMINAVSLUTNING Fre 12. 2
Utdeling av karakterer Fre. 19. jan. 3
ÅPEN DAG ons. 24. jan. 4
FEBRUAR SKIDAG Man.5. febr. 6
VINTERFERIE Man.  19. tom fredag 23. 8
MARS PÅSKEFERIE fom man. 26. tom. ma. 2. april 13-14
APRIL Skolestart etter påske tir. 3. 14
Fridag Man 30 18
Tentamen 15-18
MAI Off. Høytidsdag Tirs. 1. 18
Kristi Himmelfart Tors. 10. 19
Off. Høytidsdag Tors. 17. 20
Inneklemt dag Fre. 18. 20
2. pinsedag Man. 21. 21
SISTE SKOLEDAG Tors. 21 25
Planleggingsdager: tirs. 14 og ons. 15. august
Off.eks.dager MUNTLIG EKSAMEN IKKE FASTSATT
Eksamensordningen:
VG1 Ca. 1/3 av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
VG2 – alle elevene skal opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.
VG3 – alle elevene skal opp i norsk skriftlig hovedmål + to trekkfag skrift. og en muntl. eks.
SKOLESTART Skolestart 18-19 : Torsdag 16. august 2018 33
OPG følger skolesjefen i Oslo hva angår ferier med unntak av juleferie og sommerferie Se:
http://www.skoleetaten.oslo.kommune.no/default.asp?page=/Ferier-ogfridager&id=21617
Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.