1aret

Skolerute 2018-2019

MÅNED Ferie og fridager UKE
Tentamensdager / Aktiviteter
AUGUST SKOLESTART Torsdag 16. 33
VG1 KL. 12
VG2 + VG3 KL. 10
SEPTEMBER UTFLUKT VG1 Tors. 6.  – Fre   7. 35
IDRETTSDAG Tirs.11. 37
OKTOBER HØSTFERIE Man. 1 – Fre. 5.okt 40
FORELDREMØTER Kl. 18 Tors 11.(vg2) 41
i Vika Atrium Konferansesenter Tirs. 16(vg1),tors. 18.(vg3) 42
NOVEMBER TENTAMEN Tors. 29. og fre 30. 48
DESEMBER TENTAMEN Man. 3. tom fre. 14. 48-50
Tentamensplan kommer senere
Vaskedag og julegudstjeneste tirs. 18. 50
Juleavslutning for alle på skolen onsd. 19. 50
Juleferie fom tors. 20. tom tirs 1.1. 2018 52-1
JANUAR Første skoledag etter nyttår ons. 2 jan. 1
TERMINAVSLUTNING Fre 11. 2
Utdeling av karakterer Fre. 18. jan. 3
ÅPEN DAG ons. 23. jan. 4
FEBRUAR SKIDAG Man.4. febr. 6
VINTERFERIE Man.  18. tom   fredag 22. 8
APRIL Tentamen 1. – 14. april 14-15
PÅSKEFERIE Man. 15. tom.tirs. 23. 16-17
Skolestart etter påske onsdag 24. 14
MAI Off. Høytidsdag ons. 1. 18
Off. høytidsdag Fre. 17. 20
Kristi Himmelfart Tors. 30. 22
JUNI 2. pinsedag Man. 10. 24
SISTE SKOLEDAG fred. 21. 25

Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

OFF.EKS.DAGER MUNTLIG EKSAMEN IKKE FASTSATT

Eksamensordningen:

VG1: Ca. 1/3 av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
VG2: Alle elevene skal opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.
VG3: Alle elevene skal opp i norsk skriftlig hovedmål + to trekkfag skrift. og en muntl. eks.
Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.