Info om klagegang

Rutine for klage på eksamen

Klager som ønskes behandlet ved hurtigsensur må leveres raskt etter sensur. Klagen må signeres og legges i skolens postkasse vis-a-vis hovedinngangen.

Hurtigsensuren er aktuell for dem som har søkt opptak ved universitet eller høyskole i år, og som derfor vil ha en evt. endret karakter med i vurderingsgrunnlaget. Fristen for å benytte seg av hurtigklage er tirsdag 21.juni klokken 12.00.

En forutsetning for at en endret karakter skal bli vurdert, er at du sender kopi av klagen din også til skolen/ universitet som du har søkt deg til.

OPG sender klagen til rette instans, som etter behandling returnerer den til OPG.

Dersom karakteren er blitt endret, vil du få utstedt nytt vitnemål. Det nye vitnemålet blir sendt fra OPG så snart resultatene foreligger. Bekreftet kopi av dette vitnemålet må du sende videre til den aktuelle høyskole/universitet, dersom du vil at det at det blir lagt til grunn ved det ordinære opptaket. Gi aldri fra deg originalt vitnemål!!

Det nye vitnemålet må være høyskolen/universitetet i hende innen en senere fastsatt dato i juli for å bli lagt til grunn ved hovedopptaket. Ønsker du at OPG skal sende direkte til søkerskolen, må du på forhånd fylle ut en A-4 konvolutt med rett adresse.

Det vil videre bli foretatt et suppleringsopptak.

Som det fremgår av ovenstående, må du sende en kopi av det nye vitnemålet til høyskole/universitet så snart du har det i hende. Fristene er svært knappe.

OBS! Hvis nytt vitnemål utstedes pga. endret karakter, må du returnere det tidligere mottatte vitnemålet så snart du får det nye.

Har du ikke behov for at vitnemålet ditt endres før fastsatte frister, er det nok at du sender oss klagen din innen 10 dager etter at du ble kjent med eller burde blitt kjent med eksamensresultatet. Resultatene bekjentgjøres på Fronter når sensuren foreligger.

Hvis du ikke kan møte opp og sjekke selv, er det fint om du kan få noen andre til å sjekke for deg. Husk at du må oppgi eksaminandnummeret ditt!

Skolen besørger innsendelse av klagen, og klager som ikke kommer med i hurtigsensur eller suppleringsopptak blir behandlet samtidig med høsteksamen 2016.

Alle vitnemål er ferdigstilt og kan hentes på skolen i slutten av juni. Husk fullmakt om du vil noen skal hente for deg. Vitnemål som ikke hentes blir sendt samme dag etter kl. 13. Alle som ønsker at vi skal sende vitnemålet, må forhåndsutfylle en A-4-konvolutt med den adressen vitnemålet ønskes sendt til.

Med vennlig hilsen
Rektor

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.